Cookie beleid Sc NEC

De website van Sc NEC is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemene verordening gegevensbescherming  (AVG)  Sportclub NEC (sc NEC)

Welke gegevens verwerken wij?

sc NEC verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze dienst en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken voor- en achternaam van de leden, geslacht en geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en eventuele overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld, in correspondentie en telefonisch. Wij verwerken in voorkomende gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: gezondheidsgegevens en strafrechtelijk verleden.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Bij de aanvraag van een nieuw lid - sponsorovereenkomst - donateur - vrijwilliger - etc. kunnen wij u vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan van de overeenkomst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de onze organisatie, medewerkers en cliënten.

Hoe lang bewaren we gegevens?

sc NEC zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen.

sc NEC deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Betaalachterstanden kunnen wij uit handen geven aan een incassobureau (bv ClubCollect), dat uw gegevens mogelijk ook gebruikt voor een kredietwaardigheidsbeoordeling. Daarnaast verstrekt sc NEC uw persoonsgegevens niet aan andere derden.

In kaart brengen websitebezoek

sc NEC maakt geen gebruikt van technische, functionele en analytische cookies op de website: https://www.scnec.nl

Vastleggen communicatie

Het bewaren van elektronische communicatie en de verwerking daarvan door sc NEC hebben als doel:

  • Beoordelingsdoeleinden van het volledige dossier;
  • Naslag;

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wij houden graag uw gegevens actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking sturen naar de emailadressen: [email protected], [email protected] en/of [email protected]. Daarnaast kunt u verzoeken om uw gegevens over te dragen, aan uzelf of aan een derde.

sc NEC zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht

Indien u niet tevreden bent over de afwikkeling van uw verzoek of over de gegevensverwerking in het algemeen, dan kunt u een klacht indienen. Uw klacht zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, worden behandeld.

Beveiliging

sc NEC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op of kom langs bij onze vereniging.

Website beveiligd 

Ook de clubwebsite is beter beveiligd met het verplichte groene slotje op de adresbalk zodat je kunt zien dat het de website van de vereniging is en eventuele ingevoerde persoonlijke data niet gekaapt kan worden en encrypted wordt verzonden, etc.

Media, foto's etc.

Leden kunnen zelf kiezen of zij alleen met hun naam, alleen met hun foto of met beide zichtbaar op bijvoorbeeld het wedstrijdformulier komen te staan, Met betrekking van de website kanmen aangeven of hun persoonlijke foto verwijderd/anoniem wordt. stuur hiervoor een email naar [email protected] o.v.m uw naam en team

Het delen van foto’s en video’s van (mede-)spelers door ouders, bestuur, commmissies of andere leden van de voetbalvereniging is niet altijd een probleem en is meestal goedbedoeld. Maar wat als een ouder klaagt over het plaatsen van een foto of video van zijn kind op de clubwebsite of op een ander mediakanaal? Vervelend, maar als voetbalvereniging zijn wij verplicht om gehoor te geven aan de klacht.

Verwijderen op grond van privacy-wetgeving

Een foto of video waarop een speler te zien is, zegt iets over de afkomst van die speler. Uit de huidskleur of het uiterlijk kan veel worden afgeleid. Deze informatie is bijzonder gevoelig. Daarom is het vanuit het oogpunt van privacy belangrijk dat de afgebeelde persoon (of zijn ouders) toestemming geeft voor het publiceren van die foto.

Sportlink, sc NEC en Privacy

Sportlink verwerkt jouw gegevens als bewerker in opdracht van de KNVB of sc NEC waarbij je je hebt aangemeld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Sportlink jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde gedragscodes.

Privacy niveaus binnen Sportlink

Een privacy niveau is persoonlijk. Het privacy niveau bepaalt welke van jouw persoonsgegevens met anderen gedeeld worden. Elk individu heeft een eigen persoonlijk privacy niveau. 
Personen die gebruik maken van de Voetbal.nl app of de KNVB Wedstrijdzaken app hebben de keuze uit 3 niveaus: Afgeschermd, Normaal en Beperkt.

  • Afgeschermd. Met dit privacy niveau worden personen als Afgeschermd getoond. Personen kunnen niet worden gevonden bij zoekopdrachten. Uitzondering op deze situatie is de ondersteuning van officiële processen als het Digitaal Wedstrijdformulier. Persoonsgegevens die nodig zijn om iemand tijdens het proces te legitimeren worden zijn beschikbaar voor de gebruiker.
  • Normaal. Met dit privacy niveau worden alle persoonsgegevens van een persoon beschikbaar gesteld aan anderen.
  • Beperkt. Met dit privacy niveau maken personen zich in de app bekend aan anderen. Personen kunnen worden gezocht en gevonden. Van deze personen is geen foto beschikbaar voor anderen.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze activiteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen wanneer u onze site bezoekt.

Mocht er onverhoeds toch een schending van uw privacy rechten zijn, schroom dan niet ons te informeren. 

01-07-2018

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!